Select Page

Уролошка секција СЛД

Српска академија наука и уметности

Балканско удружење уролога

ОРГАНИЗУЈУ

МЕЂУНАРОДНИ ВИРТУЕЛНИ СИМПОЗИЈУМ:

НОВЕ МИНИМАЛНО ИНВАЗИВНЕ
ТЕРАПИЈЕ ЗА БПХ/ЛУТС

Четвртак, 25. фебруар 2021.

Почетак у 16:00 часова

Forma za pitanja

12 + 14 =

Спонзори

Одлуком ЗСС бр. А-1-1505/20, симпозијум је акредитован са 10 бодова за предаваче и 6 бодова за пасивно учешће

Поздравна реч

Академик Јован Хаџи-Ђокић
Проф. др Драгослав Башић
Проф. др Оливер Станков

Програм

16:10    

Преглед минимално инвазивних оперативних техника за БПХ/ЛУТС
Академик Јован Хаџи-Ђокић, САНУ Београд

16:30    

ОАБ/ЛУТС код мушкарца
Проф. Др Сњежана Милићевић, Клиника за урологију,
УКЦ Републике Српске, Бања Лука

16:50

Иновације у медикаментном лечењу БПХ /ЛУТС
Проф. др Саша Војинов, Клиника за урологију, КЦВ Нови Сад

17:10

Оперативно лечење БПХ /ЛУТС: технике за презервацију ејакулације
Проф. др Драгослав Башић, Клиника за урологију, УКЦ Ниш

17:30

Ласерска терапија за БПХ /ЛУТС: индикације и ограничења
Др сц. мед Илија Калчев, Ласер центар Софија, Бугарска

17:50

Минимално инвазивно лечење БПХ /ЛУТС:
емболизација простатичних артерија
Проф. др Цане Тулић, Општа болница MediGroup Београд

18:10

Минимално инвазивно лечење БПХ /ЛУТС:
ендоскопска ресекција простате техником акваблације
Проф. др Миодраг Аћимовић, Клиника за урологију, УКЦС Београд

18:30

Минимално инвазивно лечење БПХ /ЛУТС: нове термотерапијске методе
Проф. др Сотир Ставридис
Универзитетска уролошка клиника Скопље, С. Македонија

18:50    

Минимално инвазивне лечење БПХ /ЛУТС:
Urolift, ClearRing, Temporary Implantable Nitinol Device
Проф. Др Иван Игњатовић, Клиника за урологију, УКЦ Ниш

19:10    

БПХ – Болест са којом се живи (Симпозијум SANDOZ)
Проф. Др Иван Игњатовић, Клиника за урологију, УКЦ Ниш

19:30

Дискусија